Arjitha Seva Tickets – May 2018

Arjitha Seva tickets – May 2018

Total Arjitha Seva tickets released online for the month of May 2018 are 61,858

Premiere Sevas-10,913

 • Suprabhatam-8,013
 • Tomala-150
 • Archana-150
 • Astadalam-300
 • Nijapadam-2300

General Category-50,945

 • Visesha Puja-1500
 • Kalyanam-11,625
 • Unjal Seva-3100
 • Arjita Brahmotsavam-6665
 • Vasanthotsavam-13,330
 • Sahasradeepam-14,725